CVMK Hniezdne 28.-29.8.2022

Počet prihlásených a vystavených králikov za klub: Vss  72 ks a Fs  8ks
Počet vystavovateľov členov klubu Vss        9
Celkový počet vystavených králikov:             Vss   93 ks a  Fs  8ks
Posudzovanie králikov vykonali páni Majerský Juraj a Blaško Pavel posudzovatelia SZCH.

Ocenenie v plemene Vss:

MSRŠimek Peter382,0-b
1.VMSRStanko Peter381,5-b
ŠSR 0,1Šimek Petzr96,0b
ŠSR 1,0Mojcher Juraj95,5b
1.VŠSR 0,1Šimek Peter95,5b
Č cStapinský  Peter96,0b

Ďalšie hodnotné kolekcie vystavovali členovia klubu:

Stanko Peter377,0-b ,377,5,-b ,379,5-b,380,5
MUDr. Hovan Jozef38795-b
Šimek Peter382,0-b
Stapinský Peter377,50b
MCH Nemčík Mário380,-b
Polák Štefan378-5b
Mojcher Juraj382-b,379-b

VSS

1Šimek PeterMSR300
ŠSR 0,1300
1VŠSR 0,1250
9550
95,560
9670
95,560382
1090
2Stanko Peter1VMSR250
95
95,560
95,560
95,560381,5
95
95
95,560
9550380,5
94
94,5
94,5
94377
94,5
94
94,5
94,5377,5
94,5
95
94,5
95,560379,5
600
3Mojcher JurajŠSR 1,0300
9550
94
95,560
9550
9550
94,540
94,540379
590
4Stapinský PeterČc100
9550
95,560
9550
9550380,5
9550
94,5
95,560
94379
420
5Hovan Jozef94,540
95,560
94,540
9550379,5
9550
9550
94,5
290
6MCH Nemčík Mário9430
94,540
94,540
94,540377,5
9430
95,560
240
7Polák Štefan94,540
94,540
94,540
9550378,5
170
8Lehotská Monika9550
94,540
9430
120
9Ing.Obložinský Roman9430
9430
9310
70

Fs

1Stapinský Peter MCHMSR300
94,540
94,540
94,550
95,560379
490
2Stanko PeterŠSR300
9430
94,540
9550
95,560
480

Oceňovanie králikov CVMK Hniezdne 28.-29.8.2022