XIX. CELOŠTÁTNA A I. VYŠEHRADSKÁ VÝSTAVA ZVIERAT AGROKOMPLEX NITRA 26.-27.11.2016

Počet vystavených králikov Vss 194 ks.

Počet vystavených králikov za klub Vss 129 ks.

Počet chovateľov členov klubu Vss 22.

Počet vystavených králikov Fs 17 ks.

Počet vystavených králikov Fs za klub 13 ks

Počet chovateľov členov klubu Fs 3.

Posudzovanie králikov Vss vykonali posudzovatelia SZCH páni Mizerák František, Čapkovič Ján a posudzovateľ ČSCH MVDr. Miloslav Martinec.

Posudzovanie králikov Fs posudzovateľ Vozík Ján.

Veľký svetlý strieborný

Ocenenie kolekcií: MSR  Režoňa Jozef                 385.- b

                              ČCK   Balaško Patrik, JUDr.    382,5 b

                                      Michalec Ivan                 384,5 b

                                     Múčka  Miroslav             383.5 b

                                     Molnár Július                  382,5 b

                                      Stoklasa Jaroslav           382.5 b

                                 2x   Stapinský Peter             382,5 b

Ďalšie hodnotné kolekcie vystavili chovatelia členovia klubu:

Stanko Peter 381,- 379,-  Bača Ondrej 377,5, Bartoš Tomáš 381,5, Kušík Peter 383,5 a 381,- Mojcher Juraj 378,5-,Múčka Miroslav  380,5, Salva Laurinec 375,5 a 377,5, Labuda Ján 380,5, Michalec Ivan 381,-, Rybár František 377,5 a 381,5, Kover Miloš 379,5 a 377,5

Ocenenie jednotlivci:     Šampión  1.0 Stapinský Peter 96,- b

                                      Šampiónka 0.1 Režoňa Jozef  97,- b

Prehľad ocenenia Vss:

Bača Ondrej               6 ks 2/94 1/94,5 1/95 1/96 1/0

Bartoš Tomáš             4 ks 1/95 3/95,5

Godolley Ján              4 ks 1/92 2/93,5 1/94

Kušík Peter                8 ks  2/95 2/95,5 4/96

Michalec Ivan              8 ks  3/95 4/96 1/96,5

Mojcher Juraj             4 ks 3/94,5 1/95

Molnár Július              8 ks 1/95 3/95,5 4/96

Obložinský Roman    4 ks 1/93 1/94,5 1/95.5 1/96

Režoňa Jozef             4 ks 1/95,5 1/96 1/96,5 1/97

Rybár František         12 ks 2/94 2/94,5 2/95 5/95,5 1/96

Salva Laurinec           8 ks 1/92 1/92,5 1/93 2/94,5 1/95 1/95,5 1/96

Stanko Peter              12 ks 2/94 4/94,5 1/95 1/95,5 2/96

Stoklasa Jaroslav       4 ks 1/95 2/95,5 1/965   

Polák Štefan              6 ks 1/91,5 1/93 1/94 1/94,5 2/95

Stapinský Peter          8 ks 1/94 1/95 1/95,5  4/96 1/96,5

Balaško Patrik JUDr.  4 ks  1/95 1/95,5 2/96

Molnár Nádor             4 ks 1/94 3/95

Múčka Miroslav          8 ks 1/94,5 2/95  1/95,5 4/96

Labuda Ján                4 ks  1/94,5  2/95 1/96

Ščerbák Ján               1 ks  1/94,5

Kover Miloš                8 ks   3/94 1/94,5 4/95,5

Francúzsky strieborný

Ocenenie kolekcií Fs: MSR Stanko Peter 381,5 b

Ocenenie jednotlivci:  Šampion 1.0 Stanko Peter 96.- b

Prehľad ocenenia Fs:

Kadík Ján                  4 ks  1/94  2/94/5 1/95

Stanko Peter             8 ks  3/95 4/95,5 1/96

Kover Miloš                1 ks  1/94

XVIII.CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ZVIERAT AGROKOMPLEX NITRA 12.-13.12.2015

Počet vystavených králikov Vss 160 ks.

Počet vystavených králikov za klub Vss 102 ks.

Počet chovateľov členov klubu Vss 18.

Posudzovanie králikov vykonali posudzovatelia SZCH páni Kniežo Emil , Čapkovič Ján a posudzovateľ ČSCH MVDr. Miloslav Martinec.

Ocenenie kolekcií: MSR  Rybár František    384,5 b

                              ČCK   Režoňa Jozef       384.- b

                               ČCK   Michalec Ivan       383,5 b

                                    Stanko Peter         383.- b

                                    Stoklasa Jaroslav  382.- b

Ďalšie hodnotné kolekcie vystavili chovatelia členovia klubu:

Stanko Peter 382,-,  378,5- a 383,5, Bača Ondrej 378,5, Bartoš Tomáš 380,5, Kušík Peter 380,-, Mojcher Juraj 378,-, Molnár Július 384.- a 378,- Salva Laurinec 381,5 a 377,5.

Ocenenie jednotlivci: Šampión  1.0 Molnár Július 96,5 b

                                  Šampiónka 0.1 Rybár František 96,5 b

                                  ČCJ  0.1 Stanko Peter 96,5 b

Prehľad ocenenia :

Bača Ondrej           1/92.5 2/94,5 1/95

Bartoš Tomáš         1/94,5 1/95 2/95,5

Godolley Ján           1/92 1/92,5

Kušík Peter             2/94 2/94,5 1/95,5 2/96

Michalec Ivan          2/95,5 1/96 1/96,5

Mojcher Juraj         1/94 3/95

Molnár Július          1/94 4/95,5 4/96 2/96,5

Obložinský Roman  1/94 1/95 1/95.5 2/96

Režoňa Jozef          1/95,5 2/96 1/96,5

Rybár František      1/94,5 1/95 2/95,5 2/96 2/96,5

Salva Laurinec       1/93,5 2/94,5 2/95 3/95,5

Stanko Peter           3/94,5 4/95 3/95,5 3/96 3/96,5

Stoklasa Jaroslav   4/95,5   

Polák Štefan           1/94 1/94,5 1/95,5 2/96

Varga Lukáš           1/95

XVII. CVZ Nitra 22.-23.11.2014

Počet vystavených králikov Vss 129 ks.

Počet vystavených králikov za klub Vss 100 ks.

Počet chovateľov členov klubu Vss 17.

Posudzovanie králikov vykonali páni  Ján Čapkovič člen SZCH a MVDr. Miloslav Martinec člen ČSCH.

Ocenenie kolekcii:   MSR  Stapinský Peter  383,0 b

                                  ČCK  Michalec Ivan     382,0 b

                                 ČCK  Salva Laurinec    381,5 b

                                  ČCK  Režoňa Jozef       380,5 b

Ďalšie hodnotné kolekcie vystavili chovatelia členovia klubu:

Varga Lukáš 382,0 b, Sklenka Gabriel 381,0 b, Balaško Patrik 380,0 b, Kušík Peter 380,0 b, Rybár František 380,0 b, Stapinský Peter 380,0 b, Stanko Peter 379,0 b a 378,0 b, Labuda Ján 377,0 b, Stanko Peter 376,5 b, Bača Ondrej 376,5 b, Molnár Július 374,0 b .

Ocenenie jednotlivci:   Šampión 1.0           Molnár Július 96,5 b

                                     Šampiónka 0.1       Rybár František 97,0 b

Prehľad ocenenia:

Bača Ondrej             4 ks  1/94,5  3/94,-

Balaško Patrik          4 ks  1/96,-  1/95,5  1/95,-  1/93,5

Gábor Stanislav        4 ks  1/94,5  2/93,-  1/0

Gödölley Ján            8 ks   1/94,5  1/94,- 1/93,5  2/93,-  3/0

Kušík Peter              7 ks   1/96,-  3/95,5  1/95,-  1/94,5  1/94,-

Labuda Ján               4 ks   1/95,-  1/94,5  1/94,-  1/93,5

Michalec Ivan           4 ks   1/96,5  1/96,-  1/95,-  1/94,5

Molnár Július            8 ks   1/96,5  1/96,-  1/95,5  2/94,5  1/93,- 1/92,-

Režoňa Jozef             4 ks   1/96,-  1/95,5  1/95,-  1/94,-

Rybár František         8 ks   1/97,-  2/95,5  2/95,-  1/94,5  1/94,-  1/0

Salva Laurinec          4 ks   1/96,-  1/95,5  2/95,-   

Sklenka Gabriel        4 ks   2/96,-  2/94,5

Stanko Peter            13 ks   1/96,-  2/95,5  3/95,-  2/94,5  3/94,-  1/92,5  1/92,-

Stapinský Peter         8 ks   5/96,-  1/95,-  1/94,5  1/93,5

Varga Lukáš             6 ks   2/96,-  2/95,5  1/95,-  1/94,5

Stoklasa Jaroslav      4 ks   1/95,-  2/94,5  1/94,-

Šajben Drahoslav     4 ks    1/95,-  1/93,-  1/91,5  1/0

Francúzsky strieborný:

Počet prihlásených králikov 4 ks chovateľa :  Stanko Peter , šampión 1.0  96,- b

XVI. CVZ  Nitra 23.-24.11.2013

Počet vystavených králikov za klub Vss : 83

Počet chovateľov členov klubu : 16

Celkový počet vystavených Vss. 131

Posudzovanie králikov posudzovatelia SZCH  páni:
Ján Čapkovič, Ján Benko, Marcel Hudák

Ocenenie kolekcii:       MSR Stapinský P.              384,5

                                  ČCk Stanko P.                   384.- a 382,5

                                   ČCk Molnár J.                    382,5

                                   ĆCk Molnár N.                   382,5

Ďalšie hodnotné kolekcie vystavili chovatelia členovia klubu :

Rybár Františk 382,- a 380,5 b; Salva Laurinec 381,5 a 379,5 b; Stapinský Peter 381,-b; Michalec Ivan  381,- b; Režoňa Jozef  380,5 b; Stoklasa Jaroslav 380,5 b; Molnár Nándor 378,5 b; Gödölley Ján  378,5 b; Očenáš Miloš  378,5 b; Jančiga Eduard 377,-b a Labuda Ján 377,-b                     

Ocenení jednotlivci :     Šampión 1.0   Stanko P.          96,5

                                  Šampión 0.1   Michalec I.        96.-

Prehľad ocenenia:

Gödöllev J.                         4 ks      1/95,5  1/95  1/94,5  1/93,5

Jančiga E.                          4 ks       2/95  2/93,5

Labuda J.                           4 ks       2/94,5  2/94

Michalec I.                          4 ks       1/96,5  2/95,5  1/94

Molnár J.                            4 ks       1/96  2/95,5  1/95

Molnár N.                          10 ks              2/96  2/95,5  3/95  1/94,5 1/94  1/93

Očenáš M.                          4 ks       1/95  3/94,5

Režoňa J.                            4 ks       1/95,5 3/95

Rybár Fr.                             8 ks       1/96  3/95,5  4/95

Salva L.                               8 ks       1/96  1/95,5  5/95  1/94,5

Stanko P.                             8 ks       1/96,5  3/96  4/95,5

Stapinský P.                         8 ks       2/96,5  1/96  3/95,5  2/95

Stoklasa J.                           4 ks       1/96  2/95  1/94,5

Hanko J.                               3 ks       1/94,5  1/94  1/0

Obložinský R.                        2 ks       1/94,5  1/94

Šajben D.                              4 ks       3/95  1/94,5

Francúzsky strieborný:

Počet prihlásených králikov 8 ks od dvoch chovateľov členov klubu, vystavených 2 ks.

Šampión      Stanko P.    95.-

XV. CVZ Nitra 9.-11. 11. 2012

Počet vystavených králikov za klub Vss:       60

Počet chovateľov členov klubu Vss:               7

Celkový počet vystavených Vss:                   129

Posudzovanie králikov páni: Ján Čapkovič, Juraj Majerský

Ocenené kolekcie: MSR Stapinský Peter                   384,0 b.

                                  ČC kol. Stanko Peter                        383,5 b.

                                   ČC kol. Stanko Peter                        382,5 b.

                                   ČC kol.  Stoklasa Jaroslav                381,0 b.

                                  ČC kol. Rybár František                    381,0 b.

Ocenení jednotlivci: Šampion SR 1.0       Stapinský Peter                    96,5 b.

                               Šampion SR 0.1        Stanko Peter                         96,0 b.

                               ČC jednotlivci 1.0       Stanko Peter                         96,0 b.

                               ČC jednotlivci 1.0        Režoňa Jozef                        96,0 b.

  Prehľad ocenenia králikov

Chovateľ Počet Ocenenie
Labuda Ján 4 3×94,5, 1×93,5
Režoňa Jozef 4 1×96; 1x 95;  1×94,5; 1×94
Rybár František 12  3×95,5; 8×95; 1×94,5
Salva Laurinc 8  4×95;  3×94,5; 1×94
Stanko Peter 12 5×96;  5×95,5;  2×94,5; 
Stapinský Peter 8 1×96,5;  4×96; 1×95,5;1×95, 1×0
Stoklasa Jaroslav 4 2×95,5;  2×95;