Typizačné kódy pri typizácii králikov Veľkých svetlých strieborných
Chrbtová línia C – ideálna bez vystúpených panvových kostí, pekne zaokrúhleny zadok
  – priemerna bez naznačených panvových kostí
  c – vystúpené panvové kosti
  g – nábeh na zrazený alebo kolmý zadok
  Výrazne vystúpené panvové kosti, vyslovene kolmý alebo zrazený zadok netypizovať.
Postoj a hrúbka končatín N – pevné a silné končatiny, mačací nášľap hrudných končatín a správny postoj bez vybočenia zadných končatín
   – menej vzpriamený postoj a tenšie končatiny
  n – tenšie hrudné končatiny
  1 – mierny prešľap hrudných končatín
  2 – kierne výbočený postoj zadných končatín
  Vyslovene tenké končatiny, prešľap hrudných končatín a vybočený postoj zadných končatín netypizovať.
Poloha chvosta D – pevný vztýčený, pružný a priľahlý k telu
  –  priemerný menej priľahlýk telu
  d – mierne drôtený
  3 – mierne hravý alebo vleklý
  Vyslovene hravý, šikmý alebo vleklý chvost netypizovať.
Upnutie kože K – upnutá po celom tele
  –  priemerná, mierne volnejšia na prsiach u 0.1
  k – voľná u 0.1, volnejšia u 1.0
  y – nábeh na lalôčky u 0.1, oriešok u 1.0
  x – lalôčky u 0.1
  Lalok, voľná koža na prsiach / nohavice / u 0.1, lalôčik u 1.0 netypizovať.
Telo T – rovnomernr, zavalité dobre osvalene
   – priemerné, mierne naznačený krk
  t – štíhlejšie s výrazne dlhším krkom
  4 – užšia predná partia
Hlava H – výrazna, klenutá so širokým pyskom
   – dobrá, priemerná šírka
  h – málo výrazná, užší pysk
  5 – užšia, pretiahnutá
  Výrazne úzka a dlhá hlava sa netypizujú.
Ušnice U – silné, pevné, dobré tvarované, nedeformovane dížka 12 – 13 cm
   – menej výrazné v hornej hranici dĺžky
  u – tenšie
  6 – ušnice nad 13,5 cm a pod 12 cm
  7 – mäkšie konce ušníc, mierne žehlené
  e – mierne rozložené
Srsť S – hustá, primerane pružná v dĺžke max 3,5 cm
   – menej pružná
  s – redšia
  8 – dlhšia max 4 cm
  9 – mäkšia
Farba  
Odtieň striebritosti O – svetlá, základná striebritosť
   – menej výrazný odtieň
  o – mierne tmavší odtieň
  j  – svetlejší odtieň
  r –  výrazne tmavší odtieň
Rovnomernosť sfarbenia A – rovnomerne rozložená striebritosť po celom tele , hlave a ušiach
  – mierne naznačený motýlik a ušnice
  a – výrazne tmavší motýlik, ušnice a očné krúžky
  l – veľmi svetlý motýlik s farbami pripomínajúcimi bielu kriedu
Pesíkovanie V – rovnomerne rozložené pesíky po celom tele, hlave a ušiach
   – redší menej výrazný pesík
  v – málo výrazný takmer chýbajúci pesík
  f – výrazné prepesíkovanie
  Vyslovene nerovnomerný odtieň, výrazne tmavý alebo kriedovo biele sfarbenie bez pesíkovania netypizovať
Podsada na chrbáte P – bridlicovo tmavomodrá
  – piemerne modrá
  p – svetlejšia
  m – svetlejšie miesta alebo vyskytujúce sa biele chĺpky v podsade
  2 – svetlejšie prúžky pri koži
Podsada na ruchu Z – bridlicovo tmavomodrá po celej spodnej časti
   – priemerne modrá
  z – svetlejšia
  3 – svetlá okolo pohlavia
  4 – svetlejšia na zadných končatinách