CVMK Hniezdne 28.-29.8.2021

Počet prihlásených a vystavených králikov za klub: Vss  71 ks a Fs  4ks
Počet vystavovateľov členov klubu Vss 10
Celkový počet vystavených králikov:             Vss   85 ks a  Fs  8ks

Posudzovanie králikov vykonali páni Majerský Juraj a Pavlák Martin posudzovatelia SZCH.

Ocenenie v plemene Vss: 
MSR     Stanko  Peter         383,5,-b
1.VMSR     Mojcher Juraj        382,-b
ŠSR 0,1     Nemčík Mário MCH  96,0b
ŠSR 1,0     Stanko Peter        96,0b
1.VŠSR 0,1     Stanko  Peter        95,5b
2.VŠSR 1,0     Stanko  Peter       96,0b
MCHVMSR  Nemčík Mário       380,0-b

Ďalšie hodnotné kolekcie vystavovali členovia klubu:
Stanko Peter 381,-b ,381,5,-b ,382-b,383,5  , MUDr. Hovan Jozef 381,-b ,Lehotská Monika 379,5-b ,Stoklasa Jaroslav 379,5-b , Stapinský Peter 378,5-b ,MCH Nemčík Mário 380,-b ,Kover Miloš 379-b,376,5-b , Stapinský Peter 382-b,380,5-b ,Mojcher Juraj 382-b,379-b

Prehľad ocenenia Králikov :

 MenoHodnotenie
1MUDr. Hovan Jozef6ks  2/94,5 3/95 1/95,5
2Mojcher Juraj8ks  5/94,5 2/95 4/95,5
3Lehotská Monika4ks  1/94,5 3/95
4MCH Nemčík Mário8 ks 2/93,5 1/94 3/94,5 1/95 1/96
5Režoňa Jozef4 ks 
6Salva Laurinec4 ks 41/95
7Stanko Peter16 ks  3/95 10/95,5 3/96
8Stapinský Peter8 ks  3/95 5/95,5
9Stoklasa Jaroslav4 ks  3/94,5 1/95
Vss
1Stanko PeterMSR200
1VŠSr 1,0100
1VŠSr 0,1100
ŠSR 1,0100
95,5
95
95
95,5381
95,5
95,5
95,5
95381,5
95,5
95,5
95,560
95,560382
95,560
9670
9670
9670383,5
890
2MCH Nemčík MárioVMCHMSR150
ŠSr 0,1100
9670
94,540
9550
94,540380
93,5
93,5
9430
94,540
520
3Mojcher Juraj95,560
95,560382
95,560
95,560
9550
9550
94,5
94,5379
1VMSR150
490
4Stapinský Peter95,560
95,560
95,560
95,560382
95,560
9550
95
95380,5
350
5Kover Miloš93,5
94,540
93,5
94,540376
94,540
94,540
9550
9550379
260
6Hovan Jozef95,560
9550
95,560
9550380
220
7Salva Laurinec9550
9550
9550
9550380
200
8Lehotská Monika9550
9550
9550
94,540379,5
190
9Stoklasa Jarolav9550
9550
94,540
94,540378,5
180
Fs
1Stapinský Peter MCHČc100
VŠMCH100
94,540
94,540
9550
95,560379,5
390
2Stanko Peter
94,540
94,540
94,540
120

Foto z výstavy CVMK Hniezdne 28.-29.8.2021