CVMK Hniezdne 29.-30.8.2020

Počet prihlásených a vystavených králikov za klub: Vss  70 ks a Fs  4ks
Počet vystavovateľov členov klubu Vss 12
Celkový počet vystavených králikov:             Vss   97 ks a  Fs  8ks

Posudzovanie králikov vykonali páni Majerský Juraj a Rada Dušan posudzovatelia SZCH.

Ocenenie v plemene Vss: 
MSR      Stapinský Peter 382,-b
Čc kol    Stanko Peter      381,-b
ŠSR 0,1 Mojcher Juraj      96,0b
ŠSR 1,0  Stanko Peter        96,0b
1.VŠSR 0,1 Stapinský Peter  95,5b
2.VŠSR 1,0 Stapinský Peter  95,5b
MCH MSR  Nemčík Mário      379,5-b

Ocenenie v plemene Fs:  
MSR        Stanko Peter 380,5-b
ŠSR 0,1   Stanko Peter 96,0b

Ďalšie hodnotné kolekcie vystavovali členovia klubu:
Stanko Peter 381,-b ,381,-b ,380,5-b , Režoňa Jozef 380,-b , MUDr. Hovan Jozef 380,-b ,Lehotská Monika 379,5-b ,Stoklasa Jaroslav 379,5-b , Stapinský Peter 379,5-b ,MCH Nemčík Mário 379,-b ,Polák Štefan 378,5-b , Ing. Obložinský Roman 376,5-b

Prehľad ocenenia Králikov :

 MenoHodnotenie
1Bača Ondrej4ks  1/94,5 1/95 2/0
2MUDr. Hovan Jozef6ks  2/94,5 3/95 1/95,5
3Mojcher Juraj8ks  1/94,5 2/95 2/95,5 1/96 2/0
4Lehotská Monika4ks  1/94,5 3/95
5MCH Nemčík Mário8 ks 3/94,5 5/95
6Ing. Obložinský Roman4 ks  3/94 1/94,5
7Polák Štefan4 ks  1/94 1/94,5 2/95
8Režoňa Jozef4 ks  1/94 1/95 2/95,5
9Salva Laurinec4 ks  1/94,5 1/95 1/95,5 1/0
10Stanko Peter12 ks  2/94,5 4/95 5/95,5 1/96
11Stapinský Peter8 ks  2/94,5 1/95 5/95,5
20Stoklasa Jaroslav4 sk  2/94,5 2/95
Vss
1Stapinský PeterMSR200
1VŠSR 0,1-1,0200
95,560
95,560
95,560
95,560382
95,560
9550
94,5
94,5379,5
750
2Stanko PeterČc Kol150
ŠSr 1,0100
94,5
9670
95,560
94,5380,5
95,560
95,560
95
95381
95,560
95,560
95
95381
620
3Mojcher Juraj9670
95,560
95,560
9550
9550
94,540
ŠSR 0,1100
430
4MCH Nemčík MárioMCHMSR200
9550
9550
9550
94,5379,5
9550
9550
94,540
94,5379
490
5Hovan Jozef95,560
9550
9550
94,540380
9550
94,540
290
6Režoňa Jozef95,560
95,560
9550
9430380
200
7Lehotská Monika9550
9550
9550
94,540379,5
190
8Stoklasa Jarolav9550
9550
94,540
94,540379,5
180
9Polák Štefan9550
9550
94,540
9430378,5
170
10Salva Laurinec95,560
9550
94,540
150
11Ing.Obložinský Roman94,540
9430
9430
9430376,5
130
12Bača Ondrej9550
94,540
90

Šampión: Peter Stanko

Šampiónka: Juraj Mojchér

Šampiónka Francúskych strieborných: Stanko Peter

Víťazná kolekcia: Stapinský Peter

Víťazná kolekcia ml. chovateľ: Mário Nemčík

Foto z výstavy CVMK Hniezdne 29.-30.8.2020